Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

w dwudziestolecie śmierci Artystki

7 listopada 2004 roku w Krakowie (Sala Operetki przy ul. Lubicz 48), odbył się Koncert Galowy wieńczący Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej, który odbył się w Krakowie w dniach od 2 do 5 listopada.

Organizatorem imprezy (konkursu oraz finalizującego go koncertu) była Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ przy współpracy z Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską, Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury, P.P. Polskie Nagrania oraz Fundacją PRO-ARTE przy udziale finansowym Województwa MałopolskiegoMiasta Kraków. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem kulturalnym objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik oraz Duszpasterz Artystów Ks. Infułat Jerzy Bryła.


Koncert Galowy składał się z trzech części:

1.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne, a także liczne nagrody rzeczowe i inne. Publiczne podziękowania i gratulacje pod adresem organizatorów i uczestników wygłosił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

2.

Koncert laureatów

Udział wzięli:

Artystom na fortepianie towarzyszyła Renata Żełobowska–Orzechowska

3.

Koncert zaproszonych gwiazd muzyki operetkowej

Wśród zaproszonych gości znaleźli się partnerzy sceniczni Iwony Borowickiej: światowej sławy tenor Kazimierz Pustelak i Janusz Żełobowski, ulubiony partner sceniczny Iwony Borowickiej oraz dzisiejsi czołowi polscy artyści: Hanna Samson (sopran), Ewa Warta–Śmietana (sopran), Alicja Węgorzewska–Whiskerd (mezzosopran), Witold Wrona (tenor). Był to więc koncert pokoleniowy. Artystom towarzyszył zespół muzyki wiedeńskiej "Strauss Ensemble", a całość prowadził redaktor Jacek Chodorowski. Artyści wykonywali arie i duety z operetek klasycznych, piosenki musicalowe oraz filmowe. Impreza była znaczącym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście, była oczekiwana i cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Konkurs wraz z Koncertem Finałowym jest planowany jako impreza stała, powtarzana w cyklu dwuletnim. Organizator, by realizować cele imprezy, po każdej jego edycji planuje roczną promocję laureatów na koncertach p. t. "Śladami Iwony Borowickiej". Pierwszy koncert odbył się 30 listopada 2004r. w Filharmonii Krakowskiej (więcej: Rok Iwony Borowickiej).


Jury przyznało następujące nagrody regulaminowe:

Bank ufundował również dla laureatów pierwszych trzech miejsc albumy "Światowe Dziedzictwo – Polska na liście UNESCO".

Dalsze nagrody regulaminowe:


Nagrody pozaregulaminowe:


Ponadto wszyscy laureaci zostali zaproszeni do udziału w koncercie w Filharmonii Krakowskiej dnia 30 listopada 2004 r. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe od Fundacji CZARDASZ, P.P. "Polskie Nagrania" oraz członka Jury Krystyny Tyburowskiej (książki – monografia Iwony Borowickiej, płyty CD zawierające archiwalne nagrania Iwony Borowickiej, zestawy płyt i taśm z utworami operetkowymi.