Piąty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

Piąta edycja konkursu odbyła się w dniach od 29 listopada do 2 grudnia w Krakowie. Współorganizatorem edycji była firma Rosco Polska Sp. z o.o.

Przesłuchania I i II etapu, oraz wieńczący konkurs Koncert Galowy miały miejsce w budynku Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

Finałowy Koncert Galowy składał się z dwóch części:

Część pierwsza obejmowała ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem dyplomów i nagród oraz koncert laureatów i zaproszonych gości: Alicja Węgorzewska–Whiskerd, Ewa Warta–Śmietana oraz Wiesław Ochman, którym towarzyszyła Orkiestra Straussowska „OBLIGATO” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki.

W części drugiej wystąpił zaproszony specjalnie na tę okazję Teatr Rewiowy „SABAT” Małgorzaty Potockiej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, oraz Duszpasterz Artystów Ks. Infułat Jerzy Bryła.

Realizacja nastąpiła przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz częściowo dzięki środkom przekazanym przez Orlen Oil Sp. z o.o.


Jury w składzie:
    Wiesław Ochman – przewodniczący
    Jadwiga Romańska
    Agata Młynarska–Klonowska
    Alicja Węgorzewska–Whiskerd
    Jan Ballarin
po przesłuchaniu uczestników obu etapów jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

Ponadto Jury zaakceptowało przyznanie następujących nagród pozaregulaminowych:Partner tegorocznej edycji:

Sponsorzy:


„LILA” – Zakład Usług Pogrzebowych, Kraków, ul. Św Łazarza 19

„KRUK” – Zakład Usług Pogrzebowych, Modlniczka, ul. Kasztanowa 14

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
www.krakow.pl   www.ngo.krakow.pl

Projekt zrealizowano częściowo dzięki środkom przekazanym przez Orlen Oil Sp. z o.o.

Relacje internetowe:

    You Tube

    Dziennik Teatralny

Przesłuchania konkursowe


Pliki do pobrania/Downloads