Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej w Krakowie

W ramach Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej, w dniach od 30 marca do 16 września 2007r., odbył się Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Piosenki Lwowskiej.

Współorganizatorami wydarzenia byli:

 • Teatr „Groteska”, ul. Skarbowa 2 w Krakowie
 • Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2 w Krakowie
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Św. Jadwigi w Krakowie, ul. Łokietka 60
 • Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27
 • Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, ul. Długosza 3
 • Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie, ul. Goldoniego 1
 • Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 2
 • Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5
 • Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20
 • Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie Nowej Hucie, Al. Jana Pawła II 232
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie – Dom Polonii

Konkurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Świętokrzyskiego.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem oraz imprezami towarzyszącymi objęli: Wojewoda Małopolski Maciej Klima, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Duszpasterz Artystów Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.

W pierwszej fazie odbyły się eliminacje regionalne solistów, zespołów oraz chórów przeprowadzone w instytucjach kultury w całej Polsce (maj – czerwiec 2007 r). 13 września 2007 r. w Nowohuckim Centrum Kultury, odbyły się eliminacje dla solistów i zespołów polonijnych ze Lwowa i Ameryki, oraz dla wszystkich pozostałych, którzy nie mogli brać udziału w eliminacjach regionalnych.

Eliminacje drugiego etapu odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Św. Jadwigi przy Parafii Św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60 w Krakowie 15 września 2007 r.

Nagrody

Jury w składzie:

 • Marta Stebnicka (znana aktorka, lwowianka) – przewodnicząca
 • Danuta Skalska (dziennikarka Radio Katowice)
 • Kazimierz Wesołowski, (muzyk z Tarnowa, lwowiak, wydawca m.in. śpiewnika Bogu i Ojczyźnie)

po przesłuchaniu uczestników drugiego etapu jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

 • Pierwsza nagroda
  udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 1500 PLN:
  duet w składzie Adam Żurawski, Ryszard Mosingiewicz
 • Druga nagroda
  udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 1000 PLN: Jadwiga Pechaty
 • Trzecia nagroda
  udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 500 PLN: Franciszek Makuch

Równocześnie jury dokonało rozdziału lub akceptacji następujących nagród pozaregulaminowych:

 • Nagroda za największy talent – udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 300 PLN: ex aequo Edyta OlesikKazimierz Oćwieja
 • Nagroda książkowa dla najmłodszej solistki: Dalia Budnicka
 • Nagroda książkowa dla najmłodszego solisty: Tomasz Kumięga
 • Nagrody książkowe za najbardziej oryginalne wykonanie Piosenki Lwowskiej w bałaku: Ryszard
 • Mosingiewicz i Adam Żurawski

Nagrody specjalne:

 • Główna nagroda Towarzystwa „Chawira” – udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 500 PLN: Kinga Dobosz
 • Nagroda Towarzystwa „Chawira” w kategorii współczesnej piosenki lwowskiej – udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 300 PLN: Ewa Akšamović
 • Nagroda Fundacji CZARDASZ – udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 500 PLN: Tomasz Kumięga
 • Nagroda Fundacji CZARDASZ – najlepszy akompaniator – udział w koncercie promującym z honorarium w wysokości 250 PLN: Paweł Bieńkowski
 • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego: albumy – Adam Żurawski, Ryszard Mosingiewicz, Jadwiga Pechaty, Dalia Budnicka, Tomasz Kumięga
 • Nagroda Senatora Rzeczypospolitej Piotra Boronia: Trylogia Henryka Sienkiewicza – Jadwiga Pechaty

Galowy Koncert Laureatów i zaproszonych gości, połączony z rozdaniem dyplomów i nagród odbył się 16 września 2007 r. w Krakowie w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska” i składał się z trzech części:

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród
 2. Koncert laureatów

Udział wzięli:

 • Duet Ryszard Mosingiewicz – Adam Żurawski
 • Jadwiga Pechaty
 • Franciszek Makuch
 • Edyta Olesik
 • Kazimierz Oćwieja
 • Kinga Dobosz
 • Ewa Akšamović
 • Tomasz Kumięga
 • Dalia Budnicka
 1. Koncert zaproszonych gości

W repertuarze piosenki lwowskiej zaprezentowali się: Zespół Piosenki Lwowskiej „Chawira” wraz solistką Wiktorią Zawistowską, Ewa Warta-Śmietana – sopran, Jan Wilga – tenor, Halina Frąckowiak – śpiew oraz Małgorzata Westrych – fortepian, i Andrzej Włodarz – akordeon.

Koncert prowadził redaktor Jacek Chodorowski.

Repertuar wypełniły piosenki lwowskie. Wielbiciele tego gatunku muzyki przyjechali na Koncert Galowy z całego kraju.

Patronaty honorowe

Głosy prasy