Logo Fundacji

Forma logo
w kształcie liry z podstawą dynamiczną
pod względem wielokierunkowego ruchu.

Z rozwoju pięciolinii w zamkniętą całość przy permanentnym crescendo, wyłaniają się elementy instrumentu smyczkowego, podkreślając muzyczny charakter grafiki, oraz momenty ruchu dośrodkowego i odśrodkowego dla zaakcentowania taneczności.

— Poszczególne linie w swym rozwoju (jako kwiaty–ptaki) stanowią o zwartości a zarazem o ekspansywności formy, na wzór czardasza.

— Pozostałe elementy są pomyślane jako uczytelnienie istniejącego założenia muzycznego przez wprowadzenie dodatkowej symboliki tańca. Są to:

  1. Monogram czardasza „CZ” –
    w miejscu otworów pudła rezonansowego i podstawka skrzypiec jako symbol wybrzmiewania, z literami pomyślanymi jako esencja ruchu tanecznego („Z” z przyklękiem).
  2. Główka (ślimak) skrzypiec – perfidnie przedstawiona w postaci basowego klucza.
  3. Napis – którego treść ruchową podkreślają różnorodne elementy graficzne.
    Żaden ze składowych motywów celowo nie dopracowany do końca, oddaje jedynie ideę i treść założenia.

Dla przykładu popatrzmy na struny – trzy u dołu, cztery u góry, ale wszystkie w symbolu „crescendo” lub, jak kto woli odwrotnie „decrescendo”. Gruba kreska przechodząca miejscami w plastyczną plamę ma być widoczna zarówno w dużym powiększeniu, jak i w miniaturze.

Wojciech Jan Śmietana
Łabowa, 29 lipca 2002 r.