O Fundacji

Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ została założona w połowie roku 2002. Głównym celem jej istnienia i podstawowym obszarem działania jest szeroko rozumiana pomoc młodym artystom polskim, przede wszystkim działającym w obszarze muzyki klasycznej.

Oprócz promocji młodych artystów zajmuje się również utrwalaniem i zachowywaniem pamięci o artystach zasłużonych dla polskiej kultury muzycznej. Te cele są realizowane poprzez wydawnictwa książkowe i płytowe oraz cykle spotkań i koncertów.

Fundacja została zarejestrowana 30 listopada 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000141125. Jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz do Rejestru Przedsiębiorców.

Zarząd Fundacji

Ewa Warta-Śmietana

Ewa Warta-Śmietana Prezes Fundacji

Alois Rostek

Alois Rostek Przewodniczący Rady Fundacji