Przyjaciel Czardasza

Przyjaciel CzardaszaW roku 2010 tradycja corocznego spotkania ze sponsorami z roku ubiegłego została wzbogacona o kolejny element, jakim jest personalne honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji osobistym wkładem. Honorowanie to odbywa się przez wręczenie symbolicznej maskotki–misia z tytułem Przyjaciel Czardasza. Istotę wyróżnienia najlepiej oddadzą zacytowane poniżej słowa Pani Prezes Ewy Warty-Śmietany, wygłoszone do zgromadzonych gości podczas spotkania w dniu 21 lutego 2010 r. w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (spektakl rewiowy „Od piosenki kabaretowej do Broadwayu”):

… To jeszcze, proszę Państwa, nie koniec części oficjalnej przewidzianej na dzisiejszy wieczór!

Trywializmem byłoby w tym miejscu stwierdzenie, że firmę tworzą żywi ludzie i, że to oni decydują o jej kształcie. Nie umniejszając oczywistości tego faktu, nie można jednak w takiej chwili nie wspomnieć i nie uhonorować tych konkretnych osób, dzięki którym nasze kontakty układają się tak dobrze, miło i których konsekwencją jest możliwość dzisiejszego spotkania w tak szacownym gronie.

Dlatego, zwracając się przed chwilą do firm, instytucji, pragnę obecnie – w zupełnie odmiennej kategorii – zwrócić się do osób, do tych żywych ludzi, dzięki którym możemy współpracować, z którymi na przestrzeni niejednokrotnie już wieloletniej współpracy zdążyła nas połączyć nić zwyczajnej ludzkiej sympatii, częstokroć wręcz przyjaźni.

Do tych konkretnych osób pragnę się niniejszym zwrócić i – nie zważając już teraz na godności, tytuły i stanowiska – podziękować im wobec wszystkich i nadać publicznie tytuł Przyjaciela Fundacji Czardasz.

Tamtego wieczoru zostały uhonorowane następujące osoby (lista nazwisk w porządku alfabetycznym):

 • Jan Bączek
 • Grażyna i Zbigniew Biccy
 • Stanisław Bisztyga
 • Małgorzata Bochenek
 • Sybilla Borowicka
 • Ks. Infułat Jerzy Bryła
 • Mirosław Bularski
 • Jacek Chodorowski
 • Jan Chojka
 • Marek Ciszyński
 • Marian Ćwiertniak
 • Ewa Groń
 • Stanisław Grzybowski
 • Zbigniew Jakubas
 • Stefania Kasprzyk
 • Władysław Kołomański
 • Adam Kopta
 • Piotr Kozioł
 • Józef Kruk
 • Krzysztof Krukowski
 • Stanisław Jerzy Kuliś
 • Łukasz Lech
 • Dariusz Lubera
 • Renata Macias
 • Anna Maternowska
 • Bogdan Pastuszko
 • Andrzej Rabenda
 • Małgorzata Rakowska
 • Jerzy Sitko
 • Wanda Słobodzian
 • Jan Warian
 • Małgorzata Westrych

Relacja fotograficzna z uroczystości