Informator konkursowy

Wyd. 2018

Katalog Ósmego Międzynarodowego Konkursu Operetkowo-Musicalowego im. Iwony Borowickiej.

Pojedyncze egzemplarze do nabycia w Biurze Fundacji lub przesyłka na zamówienie pod nr tel./fax (012) 654-50-81; (+48) 512-48-48-24.