Informator konkursowy

Wyd. 2022

Katalog Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Operetkowo-Musicalowego pod honorowym patronatem Wiesława Ochmana.

Pojedyncze egzemplarze do nabycia w Biurze Fundacji lub przesyłka na zamówienie pod nr tel./fax (012) 654-50-81; (+48) 512-48-48-24.